วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

พระเครื่องคืออะไร ทำไมต้องห้อยพระ
พระเครื่องคืออะไร? ทำไมต้องห้อยพระ?, by Amulet dejarnan - พระเครื่องเดชอนันต์

ในวงการ พุทธศาสนา ก็คงต้องมีเรื่องของ พระเครื่อง และ วัตถุมงคล เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอ  ในประเทศไทย  ความนิยมในพระเครื่องนั้น เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ ที่ท่านได้สั่งเครื่องจักรจากยุโรปมาเพื่อผลิตเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกต่างๆ และก็มีการผลิตเหรียญของพระเกจิอาจารย์ขึ้น จนเรียกเป็น พระเครื่อง จนถึงปัจจุบัน


สร้างพระเครื่องมาทำไม?
พระเครื่องคืออะไร กันแน่ แล้ว ทำไมต้องห้อยพระ เพราะแท้จริงแล้ว พระธรรมคำสอน อยู่ที่ใจ และการปฏิบัติ ของตน มิใช่หรือ?

อันนี้ ผมเอง ก็เห็นด้วยครับ แต่จะมีสักกี่คนที่สามารถ ระลึก และ ตั้งจิตมั่นคงใน ธรรมมะ ได้ตลอดเวลา โดยไม่สะดุ้งสะเทือนจาก ไม่เผลอลืมตัว ให้อกุศลจิต , โลกธรรมทั้ง 8 ที่มากระทบ เลยหรือ

 ดังนั้น จึงได้มีการสร้าง พระพิมพ์ ขึ้นเพื่อให้ระลึกถึง คุณของพระพุทธศาสนา และเมื่อเกิด จิตเศร้าหมอง หรือมีเหตุให้หลุดออกไปนอกลู่ทาง ก็ยังสามารถมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเอาไว้ได้ โดย การสร้างและสะสมพระเครื่อง ในด้านคุณประโยชน์ สามารถเรียบเรียงได้ดังนี้


1.การสร้างพระเครื่อง วัตถุมงคล เพื่อเป็นที่ระลึก

ให้แก่ผู้ทำบุญ บริจาคทรัพย์ เพื่อทนุบำรุง พระพุทธศาสนา รวมถึงสมทบทุนต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ ต่อสังคม ศาสนา หรือแม้กระทั่งส่วนรวม เช่น การสร้างโบสถ์ ทอดกฐิน ร่วมบุญสร้างโรงพยาบาลเป็นต้น โดยให้ผู้ที่บริจาคนั้นได้ห้อยพระ เหมือน สามารถจับต้อง,จดจำและระลึกถึง ผลบุญกุศลของ ทาน ที่ได้เคยทำไว้ได้
2.การสร้างพระเครื่อง วัตถุมงคล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการประกอบอาชีพสุจริต เช่น การปฏิบัตหน้าที่ของตำรวจ ทหาร หรืออาชีพเสี่ยงภัย ต่างๆ ให้มีกำลังใจเข้มแข็งขึ้น เพราะในสถานะการเสี่ยงภัย กดดัน  หรือ อันตราย การยึดเหนี่ยวสภาวะทางจิตใจให้ยังมีกำลังต่อสู้ต่อไปได้ย่อมมีส่วนสำคัญ ทั้งนี้ก็รวมทั้งความเสี่ยง ในการทำธุรกิจ หรือ อาชีพการค้าด้วย ที่ต้องประสบสภาวะกดดันทางการเงินเป็นอาจิณ
3.การสร้างพระเครื่อง วัตถุมงคล เพื่อเป็นการสืบทอด พระพุทธศาสนา การสร้างลักษณะนี้ มีมาร่วม 1,000 ปี ก่อนหน้านี้แล้ว โดยการสร้างพระเครื่องจำนวนเลขมงคล เช่น ๘๔,๐๐๐ องค์ ( จำนวนพระธรรมขันธ์ ) แล้วนำไปบรรจุลงกรุ หรือ ใต้ฐานพระเจดีย์ พระพุทธรูป หรือเทหล่อเสา โบสถ์  เมื่อการเวลาผ่านไป หลายสิบ หรือ หลายร้อยปี อาคาร หรือ สิ่งก่อสร้างเหล่านั้นเกิดชำรุดทรุดโทรม จึงได้มีการรื้อถอน และเปิดกรุ ที่ได้บรรจุพระเครื่องเหล่านั้นออกมา ให้ผู้ที่พบเจอ แจกจ่ายกันเก็บไว้ เพื่อศึกษา และยังคงดำรงพระพุทธศาสนาเช่นนี้สืบไปเรื่อยๆและจากจุดประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้นทำให้ พระเครื่อง มีความหมายไปในทิศทางเดียวกัน แต่ทำไมยังต้องมีการแสวงหา ทำไมต้องห้อยพระเครื่อง ราคาๆแพง มาครอบครองกัน บางองค์ถึงกับเป็น 10 ล้านบาท ทั้งที่จุดประสงค์เริ่มต้นของการสร้างนั้นก็เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาเหมือนกันๆ


 ลองมาดูปัจจัยเหล่านี้กันครับ


1.โอกาสในการสร้าง การสร้างโบสถ์ วิหารถาวรสถานนั้น สมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย ก็ไม่ได้มีกันบ่อยๆนะครับ บางแห่งกว่าจะมีการบูรณะใหม่ ก็หลายสิบ หรือเป็น ร้อยปีกันเลยทีเดียว


2.มวลสารในการจัดทำ วัตถุดิบ และ กรรมวิธีในการจัดทำ พระเครื่อง วัตถุมงคล นั้น แตกต่างกันไป อาทิเช่น เนื้อชิน เนื้อดิน เนื้อผง เนื้อตะกั่ว ทองแดง ทองเหลือง อัลปาก้า(ทองแดง+นิกเกิ้ล) สัตตโลหะ เนื้อสำฤทธ์ เนื้อชนวน เนื้อนวโลหะ รวมไปถึง เนื้อเงิน เนื้อทองคำ

 และบางครั้งก็จัดทำโดยมวลสารเฉพาะหายาก เช่น ไม้ตายพราย ผงพรายกุมาร ผงเจ้าสมุทร ไม้แกะเสาเอก ตะปูสังขวานร เป็นต้น
3.พระเกจิอาจาร์ย ครั้งหนึ่ง คณะของ แม่และญาติธรรมของผม ได้ร่วมกันถวายปัจจัยเพื่อเป็นค่ายารักษา และค่าเดินทาง ให้แก่คณะสงฆ์ที่มาเยี่ยมเยือน สำนักสงฆ์ ภูหว้า  เนื่องจากหนทางที่เป็นภูเขาชัน และอันตรายสำหรับผู้ไม่ชำนาญทาง จึงทำให้ โอกาสที่จะได้ทำบุญนั้น มีน้อย และเพื่อ ตอบแทนแก่ญาติโยมทั้งหลาย พระสงฆ์เจ้าท่านจึงได้เมตตา ถอดพระที่ท่านเก็บไว้ในย่าม คละกันแจกจ่ายให้แก่คณะญาติโยม เพื่อเป็นที่ระลึก ถึงคุณความดีความทุกวันนี้ ผมยังคงเก็บรักษาพระเครื่องนั้นติดตัว และยังคงระลึกถึง บุญกุศลที่เคยได้ทำไว้ หากมีใครมาขอ บูชา หรือ เช่า ผมคงไม่ปล่อยง่ายๆเป็นแน่
ลองคิดดูนะครับ ว่า หากวันเวลาล่วงเลยผ่านไป และ ของที่ได้รับนั้นเป็นของ พระเกจิอาจาร์ย ที่เก่ง เป็นพระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบทั้งที่ยังคงมีชีวิตอยู่ หรือแม้กระทั่ง มรณะภาพไปแล้ว มูลค่าจะสูงขึ้นขนาดไหน


ทั้งนี้ ผู้ที่ห้อย หรือ สวมใส่พระเครื่องเองนั้น ก็ควรเป็นคนที่มีความดี คุณธรรม หรือรักษาศีล เพราะสำหรับบางคนที่เป็นคนดีอยู่แล้ว แม้ไม่ห้อยอะไรเลย ก็ศักดิ์สิทธิพระคุ้มครอง

 บางคนจิตใจยังไม่เข้มแข็งพอ ก็ยังมีพระเครื่องพกติดตัว ให้เป็น เครื่องเตือนใจทำความดี เหมือนมีไม้ค้ำยันให้เดินไปถูกทาง

แต่ถึงแม้บางคนจะมีพระเครื่องดี พุทธคุณดี แต่กลับประพฤติชั่ว  ก็ไม่มีประโยชน์อะไร


อ่านเพิ่มเติม,เช่าบูชาพระเครื่อง >>  amulet dejarnan (คลิ๊ก!!)


พระเครื่องเดชอนันต์


Kaidee.com : D thai express ( พระเครื่องเดชอนันต์ )


Credit : www.itti-patihan.com , www.10000fah.com , http://forum.uamulet.com/view_topic.aspx?bid=2&qid=2519


tag : พระเครื่องคืออะไร,พระเครื่องคือ,ทำไมต้องห้อยพระ,ความหมายพระเครื่อง,พระเครื่อง
tag : พระเครื่องเดชอนันต์,สุวรรณโณ,บุตร